Välkommen till Rosa Tornets montessori förskola i Helsingborg

Förskola

Ditt barn växer upp så fort och är redo för mer självständighet, vår förskola är det perfekta stället att börja sina första ansvarsfulla steg i livet!

Montessori

Montessoripedagogik är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att denna utveckling följer de olika sensitiva perioderna.

Jämställdhet

Vi ger alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller

Varför Rosa Tornet montessori

Vår vision är att alla barn ska känna sig trygga, sedda, hörda och lyssnade på. Alla barn ska känna glädje och inspiration på förskolan.

Träffa våra pedagoger:

Det är vi som är pedagogerna på Rosa Tornet och vi välkommnar er och era små guldklimpar med öppna armar!

Våra klassrum

Våra faciliteter är utvecklade enligt montessori praxis där barnen får vara högst delaktiga i det vardagliga livet.

Klassrummen är fräscha och luftiga vilket gör det högst trivsamt för dem små!

Klassrum

I ett Montessori-klassrum för förskolebarn ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen, men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig.

 Aktiviteter

För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp. I ett Montessorirum finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Pedagogik

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

Förberedd miljö
Frihet/ansvar
Individualisering/samarbete
Hjälp till självhjälp
Konkretion/motorik
Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Utvecklande miljö

Montessoriförskolan är en spännande och stimulerande miljö. Kommer du på besök till en montessoriförskola, kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet, som råder. Här finner du barn mellan 1 och 6 år, som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Men här träffar du också barn, som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig, att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig att skriva. Kanske tycker du att det är lite konstigt, att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar. I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder, som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Så vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror.

En förskola mitt i hjärtat av Helsingborg!

Rosa tornet är beläget mitt i hjärtat av Helsingborg, 10 minuter promenad till knutpunkten och med väldigt bra bussförbindelser.

UTVECKLING
GLADA BARN
GLADA FÖRÄLDRAR

Ditt barn

Vi gör kontinuerliga inventeringar av utbildningsmaterial och leksaker för att säkerställa att just dina barn ska kunna komma till en utvecklande och stimulerande utbildningsmiljö.

  • Vi har kompetenta och utbildade pedagoger.
  • Vi drivs av din barns utveckling.
  • Vi har stimulerande utvecklingsmiljö.

Vår gård är inhängnad och säker, alla kanter och vassa föremål är borttagna.

För oss är det viktigt att ditt barn känner glädje av att komma hit, det är vårt ansvar att ha en stimulerande miljö för detta.

Det är vårt ansvar att vi tillhandahåller material och möjligheter för ditt barn att kunna ha en montessori utbildning.

Ditt barns utveckling och framtid är vår främsta prioritering