Pedagogik

Montessoripedagogik är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att denna utveckling följer olika sensitiva perioder. Inlärning ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier, vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta så fritt som möjligt. Pedagogens roll inom Montessoriskolan är att observera eleverna och ge dem handledning. Maria Montessori startade sin första skola 1907.

I ett Montessori-klassrum för förskolebarn ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig.

Klassrummet ska även i sig självt vara inbjudande, med färger och mönster och annat tilltalande, eftersom det underlättar lärandet och gör det mer intressant och roligare. Enligt montessoripedagogiken kommer barnen att vilja lära sig mer, om barnen har roligt när de lär sig.

Läraren ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska läraren finnas där för att ge råd och hjälp. Om barnen behöver ledning så ska läraren finnas till hands, men endast för att ge barnet skäl att lära sig. Läraren ska endast uppmuntra inlärningen, och hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet och beordra eller ställa krav.

 

*källa wikipedia

Förskolans läroplan

År 1998 fick förskolan en egen läroplan. Förskolan är, och ska vara, en spegel av samhället i övrigt. I läroplanen kan man läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på.

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor har samma läroplan, har de också samma mål. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt. Läroplanen talar inte om hur förskolorna ska arbeta mot målen, det ska personalen komma fram till tillsammans med föräldrar och barn. Vad som passar på en förskola fungerar kanske inte på en annan. Ingen barngrupp är den andra lik.

Läs mer om förskolans läroplan

Skolverket – information om förskola

Likabehandlingsplan och Kvalitetsredovisning

Likabehandlingsplan och Kvalitetsredovisning

St Nicholas och AMI-utbildade montessorilärare och småbarnspedagoger.

Förskolan är centralt belägen intill Slottshagsparken och Kärnan med dess historiska omgivning. Vi har närheten till bland annat skog, hav, parker och stadsbiblioteket!